International Long-Term Care Conference

Sinds 1998 organiseren wij de International Long-Term Care Conference in Torun, in Polen. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij zorgprofessionals samenbrengen die werkzaam zijn in de langdurige zorg en zorg dragen voor chronisch zieken, gehandicapten een ouderen.

Het is in Polen het enige wetenschappelijke evenement dat wordt georganiseerd in het kader van de langdurige zorg en waar ieder jaar meer dan duizend zorgprofessionals aan deelnemen uit heel Europa. Deze mensen nemen het voortouw en zetten zich in om de samenleving en de overheid bewust te maken van ontwikkelingen en verschuivingen in de langdurige zorg. Kwesties als toenemende vergrijzing en veranderende zorgbehoeften zijn uitdagingen waar veel kennis voor nodig is om goede maatschappelijke oplossingen te kunnen introduceren. De conferentie geeft gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over de ontwikkelingen en invulling van de langdurige zorg in de verschillende landen in Europa. De conferentie vindt ieder jaar plaats in september. Belangrijkste partners zijn: Polish Society of Gerontology Polish Society of Long-Term Care European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E.D.E.). Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen de website bezoeken: The Conference.