Mate van incontinentie

Urine-incontinentie is een complexe aandoening. Ongeacht de oorzaak van het probleem kan de mate van incontnentie per persoon verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid ongecontroleerd urineverlies. De mate van incontinentie, of incontinentie level, is bepalend voor de keuze van het absorberende product.

De indeling van incontinentie in verschillende maten is bij benadering. Het is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid ongecontroleerd urineverlies in vier uur tijd.

De meest voorkomende vorm van incontinentie is lichte incontinentie. Sommige mensen krijgen tijdelijk te maken met ongecontroleerd urineverlies, wanneer het als symptoom of complicatie optreedt bij een medische stoornis die kan worden behandeld. Een kleine groep mensen heeft last van zeer zware incontinentie. Dit betreft meestal bedlegerige mensen, bij wie diverse lichaamsfuncties zijn verstoord.

Lees ook over soorten incontinentie en risicofactoren.