Plasdagboek op papier

Wat is een plasdagboek?

Een plasdagboek is een handig hulpmiddel, waarin dagelijks gegevens worden genoteerd die betrekking hebben op het ongecontroleerd urineverlies, zoals het aantal toiletgangen en de frequentie van ongecontroleerd urineverlies. Deze informatie is nuttig voor de arts bij het vaststellen van de soort en mate van incontinentie.

Een plasdagboek bevat de volgende informatie:

  • de inname van de hoeveelheid vocht per dag (inclusief soep, enz.)
  • aantal toiletgangen en het aantal keer ongecontroleerd urineverlies
  • de activiteiten waarbij ongecontroleerd urineverlies paatsvindt
  • gebruik van absorberende producten

Wat is het nut van een plasdagboek?

Het wordt aangeraden om voor het bezoek aan de huisarts een plasdagboek bij te houden. Alle informatie die nodig is om de vragen van de arts te kunnen beantwoorden staat dan genoteerd.

Een plasdagboek wordt minimaal drie dagen voor de afspraak bijgehouden, maar het is beter om hier al enkele dagen eerder mee te beginnen.

Voor kopieën van het plasdagboek, klik op download printversie.

diary